تحقیق اصل قانوني بودن جرم و مجازات

مطالب دیگر:
🔍مبانی نظری جذب و حفظ مشتری، بانکداری الکترونیک، بازاریابی بانکی🔍مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت🔍مبانی نظری کودکان آموزش پیش از دبستان🔍مبانی نظری افسردگی وعلایم افسردگی🔍مبانی نظری تعریف و اهمیت توجه به پرخاشگری🔍مبانی نظری تاب آوری یا شکیبابودن🔍مبانی نظری تعهد سازمانی،ابعاد تعهد سازمانی🔍مبانی نظری رشد اجتماعی وخطر جویی🔍مبانی نظری خودکارآمدی وابعاد خودکارآمدی ادراک شده🔍مبانی نظری تعریف و اهمیت سازگاری🔍مبانی نظری سبک های حل مساله،مهارت‌های حل مسأله🔍مبانی نظری تاثیر والدین و سبک های فرزند پروری🔍مبانی نظری سبک های مدیریتی و سبک های رهبری🔍مبانی نظری سبک های مقابله ای وراهبردهای مقابله ای🔍مبانی نظری شادکامی،رضایت از زندگی🔍مبانی نظری شخصیت ونظریه های شخصیت🔍مبانی نظری روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی، رضایت زناشویی و عملکرد جنسی در بین زوجین،🔍مبانی نظری طلاق ونظریه های طلاق🔍مبانی نظری عملکرد شناختی، هوش، حافظه، توجه🔍مبانی نظری معنادرمانی وارزش های خلاق🔍مبانی نظری مهارت های زندگی،آموزش مهارتهای زندگی🔍مقاله با عنوان اهمیت مدیریت🔍مبانی نظری نارسایی شناختی،هوش وحافظه🔍مبانی نظری رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، خصوصیات آموزشی، تربیتی🔍مبانی نظری رسانه های اجتماعی ، یادگیری و پیشرفت تحصیلی

بخشی از متن تحقیق:

اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت.
انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند.
بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي شد، معمولاً كسي از اين دخمه ها جان سالم به در نمي برد، در صورت عدم اقرار، اين شكنجه تا مرگ ادامه مي يافت. در اين زمان اصل بر مجرميت بود، اين متهم بود كه بايد بي گناهي خود را در زير شكنجه ثابت مي كرد. مردم با ادعاهاي واهي دستگير و شكنجه شده تا اتهامات بزرگي را بپذيرند. ظهور عصر جديد آغاز تولد انساني ديگر است، بر مبناي اين نگرش؛
۱- اصل بر برائت بوده، اين قاضي بي طرف بود كه بايد با دلايل محكمه پسند اتهام متهم را ثابت مي كرد و در صورت عجز، ديگر نگهداري او در زندان يا تحت قرار به هيچ وجه مجاز و قانوني نبود (اصل ۳۷ قانون اساسي و ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)
۲- اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛ طبق اين اصل عمل ارتكابي از ناحيه متهم بايد جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي، بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر)این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 7